Egon the Skeleton
Egon the Skeleton

8" x 10", oil

Sunflowers
Sunflowers

12 x 16", oil

Cotton Flower 1
Cotton Flower 1

8" x 8", oil

Cotton Flower 2
Cotton Flower 2

6 x 6", oil

Study of Dried Roses
Study of Dried Roses

18 x 24", oil

Egon the Skeleton
Sunflowers
Cotton Flower 1
Cotton Flower 2
Study of Dried Roses
Egon the Skeleton

8" x 10", oil

Sunflowers

12 x 16", oil

Cotton Flower 1

8" x 8", oil

Cotton Flower 2

6 x 6", oil

Study of Dried Roses

18 x 24", oil

show thumbnails