Egon the Skeleton
Egon the Skeleton

8" x 10", oil

Drying Roses
Drying Roses

12x12”

Sunflowers
Sunflowers

12 x 16", oil

Cotton Flower 1
Cotton Flower 1

8" x 8", oil

Cotton Flower 2
Cotton Flower 2

6 x 6", oil

Egon the Skeleton
Drying Roses
Sunflowers
Cotton Flower 1
Cotton Flower 2
Egon the Skeleton

8" x 10", oil

Drying Roses

12x12”

Sunflowers

12 x 16", oil

Cotton Flower 1

8" x 8", oil

Cotton Flower 2

6 x 6", oil

show thumbnails